AnaSayfa
 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemizin kuruluşundan itibaren çalışmalarını sürdüren Başkanlığımız Tahakkuk, Satın Alma, Genel Evrak, Taşınır Kayıt Kontrol Şubesi, Destek Hizmetleri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 
Başkanlığımızın temel görevi, bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
 
Amacımız :
Üniversitemiz Kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek.
Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturmak.
 
Birimler
İhale Birimi
Satın Alma Birimi
Tahakkuk ve Yazı İşleri Birimi
Yazı İşleri ve Sekreterya